4C MAHEP 2022 (4C Maaş Hesaplama Programı)

Geçici Personel (4/C) Statüsü Nedir? 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasında; bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde…