M.E.B. Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar 2016-2017 (Ek Ders Yönetmeliği)

Bu kitapçık,

16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ile,

bu kararda;

  • 21 Temmuz 2007 tarih ve 26589 sayılı,
  • 10 Mayıs 2008 tarih ve 26872 sayılı,
  • 23 Ocak 2009 tarih ve 27119 sayılı,
  • 25 Temmuz 2010 tarih ve 27652 sayılı,
  • 13 Şubat 2011 tarih ve 27845 sayılı,
  • 10 Eylül 2012 tarih ve 28407 sayılı,
  • 09 Ekim 2012 tarih ve 28436 sayılı,
  • 07 Kasım 2013 tarih ve 28814 sayılı,
  • 24 Nisan 2015 tarih ve 29336 sayılı,

Resmî Gazetelerde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’lar” ile

10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile yapılan değişiklikleri ve,

23 Ağustos 2015 tarih ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme” nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin” bölümündeki bu Kararı ilgilendiren maddelerinin 1/1/2016–31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak hükümlerini içermektedir.

>> Bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız!

NOT: Karabük Meslekî Eğitim Merkezi Metalurji Teknolojisi Öğretmeni Hüseyin ŞEKER tarafından düzenlenmiştir.

Bir Cevap Yazın