M.E.B. Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar 2018-2019 (Ek Ders Yönetmeliği)

Bu kitapçık,
16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
ile
bu Kararda;
1-21 Temmuz 2007 tarih ve 26589 sayılı,
2-10 Mayıs 2008 tarih ve 26872 sayılı,
3-23 Ocak 2009 tarih ve 27119 sayılı,
4-25 Temmuz 2010 tarih ve 27652 sayılı,
5-13 Şubat 2011 tarih ve 27845 sayılı,
6-10 Eylül 2012 tarih ve 28407 sayılı,
7-09 Ekim 2012 tarih ve 28436 sayılı,
8-07 Kasım 2013 tarih ve 28814 sayılı,
9-24 Nisan 2015 tarih ve 29336 sayılı,
10–03 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı,
Resmî Gazetelerde yayımlanan
“Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek
Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar’lar” ile
10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan
“375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı
Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar “
ile yapılan değişiklikleri ve

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Malî ve
Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem
Toplu Sözleşme” nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna
İlişkin” bölümündeki bu Kararı ilgilendiren maddelerinin
1/1/2018–31/12/2019 tarihleri arasında uygulanacak hükümlerini içermektedir.

>> Bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız!

NOT: Safranbolu Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin ŞEKER tarafından düzenlenmiştir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.