M.E.B. Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar 2020-2021 (Ek Ders Yönetmeliği)

Bu kitapçık,
16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
ile
bu Kararda;
1- 21 Temmuz 2007 tarih ve 26589 sayılı,
2- 10 Mayıs 2008 tarih ve 26872 sayılı,
3- 23 Ocak 2009 tarih ve 27119 sayılı,
4- 25 Temmuz 2010 tarih ve 27652 sayılı,
5- 13 Şubat 2011 tarih ve 27845 sayılı,
6- 10 Eylül 2012 tarih ve 28407 sayılı,
7- 09 Ekim 2012 tarih ve 28436 sayılı,
8- 07 Kasım 2013 tarih ve 28814 sayılı,
9- 24 Nisan 2015 tarih ve 29336 sayılı,
10–03 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı,
11–31 Ağustos 2018 tarih ve 30521 sayılı,
12–18 Nisan 2019 tarih ve 30749 sayılı,
13–29 Kasım 2019 tarih ve 30963 sayılı,
Resmî Gazetelerde yayımlanan
“Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek
Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar’lar” ile
10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan
“375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı
Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar “
ile yapılan değişiklikleri ve

1 Eylül 2019 tarih ve 30875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
2020 ve 2021 Yılları İçin Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet
Kollarına Yönelik Malî ve Sosyal Haklara İlişkin 28/8/2019 Tarih ve
2019/1 Karar Numaralı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu (KGHK) Kararı
nın “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin” bölümündeki
bu
Kararı ilgilendiren maddelerinin
1/1/2020–31/12/2021 tarihleri arasında
uygulanacak hükümlerini

içermektedir.

>> Bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız!

NOT: İşbu çalışma Safranbolu Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Hüseyin ŞEKER tarafından düzenlenmiştir. Belge içeriğinin tamamı hakkında OZKANSOFT sorumluluk kabul etmemektedir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.