ILKSAN EYHEP 2024 (İLKSAN Emekli Yardımı Hesaplama Programı)

Üyelik Kapsamında 120 ay aidat ödeyip, emekli olanlara 31.12.2008 tarihinden itibaren en az 120 ay Sandığa üye aidatı ödemiş olanlardan; Sandık üyesi iken hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı bakımından emeklilik hakkını kazanan, ancak yaş şartını taşımadığından emeklilik aylığı bağlanamayanlara, SGK alacakları yazı ile çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri halinde en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.

İLKSAN Emekli Yardımı Hesaplama Programı

 DİKKAT

  •  Sandık üyesi iken emekliye ayrılanlar, isterlerse Sandıktan emekli yardımını almadan üyeliklerini devam ettirebilirler.
  •  Emekli olduğu tarihte 120 ay üyeliği bulunmayanlar, emekli yardımı alabilmek için üyelik süresini tamamlamak üzere üyeliklerini sürdüremezler.
  •  Üyeye yapılacak emekli yardımı sırasında üyenin Sandığa borcu varsa, bu borcu yapılacak yardımdan mahsup edilir.
  •  Daha önce Sandıktan emekli yardımı alıp, tekrar göreve dönenlerin görevden ayrılmaları halinde birikmiş aidatları yasal faizi ile birlikte kendilerine ödenir.

ILKSAN EYHEP (OZKANSOFT)

Programa Gitmek İçin Tıklayınız.