MEB Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar 2022-2023 (Ek Ders Yönetmeliği)

Bu kitapçık,
16 Aralık 2006 tarih ve 26378 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin
Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
ile
bu Kararda;
1- 21/07/2007 tarih ve 26589 sayılı,
2- 10/05/2008 tarih ve 26872 sayılı,
3- 23/01/2009 tarih ve 27119 sayılı,
4- 25/07/2010 tarih ve 27652 sayılı,
5- 13/02/2011 tarih ve 27845 sayılı,
6- 10/09/2012 tarih ve 28407 sayılı,
7- 09/10/2012 tarih ve 28436 sayılı,
8- 07/11/2013 tarih ve 28814 sayılı,
9- 24/04/2015 tarih ve 29336 sayılı,
10–03/07/2017 tarih ve 30113 sayılı,
11–31/08/2018 tarih ve 30521 sayılı,
12–18/04/2019 tarih ve 30749 sayılı,
13–29/11/2019 tarih ve 30963 sayılı,
14–03/04/2020 tarih ve 31088 sayılı,
15–04/04/2020 tarih ve 31089 sayılı,
16–25/11/2020 tarih ve 31315 sayılı,
17–30/12/2021 tarih ve 31705 sayılı

Resmî Gazetelerde yayımlanan
“Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek
Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
Karar’lar” ile
10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan
“375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı
Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Karar “
ile yapılan değişiklikleri ve

25 Ağustos 2021 tarih ve 31579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Malî ve Sosyal
Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu
Sözleşme”nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu
Sözleşme” bölümündeki bu Kararı ilgilendiren maddelerinin 1/1/2022–
31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak hükümlerini

içermektedir.

Download

NOT: İşbu çalışma Sayın Hüseyin ŞEKER tarafından düzenlenmiştir. Belge içeriğinin tamamı kendilerine ait olup, içeriği hakkında ozkansoft.com olarak sorumluluk kabul etmemektedir.