YOHEP 2024 (Yolluk Hesaplama Programı)

Yolluk (Harcırah) Nedir?

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre Harcırah; “bu kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını” ifade etmektedir.

Pratikte ise Harcırah; asıl görevli bulundukları yerden başka yerlerde geçici olarak görevlendirilenlere asıl görevli oldukları yerde yapmak zorunda olmadıkları giderlere veya asıl görevli bulundukları yerlerden başka yerlerde bulunan görevlere naklen atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık yapılan ödemeler şeklinde ifade edilebilmektedir.

Yolluk (Harcırah) Unsurları Nedir?

 • Gündelik
 • Yol Gideri
 • Aile Gideri
 • Yer Değiştirme Gideri
 • (Konaklama Gideri)

Memuriyet Mahalli Nedir?

Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifa eder.

Kimlere Yolluk (Harcırah) Verilir?

 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara
 • Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere
 • Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine
 • Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine
 • Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere
 • Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere
 • Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere
 • Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye’de bırakacakları aile fertlerine
 • Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine
 • 6245 sayılı Harcırah Kanununda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere Harcırah verilir.

Hazırlamış olduğumuz YOHEP isimli programı kullanarak kendi durumunuza göre sürekli güncel bir şekilde aşağıdaki hesaplamaları yaptırabilirsiniz:

 • Yolluk Hesaplama Programı
 • Memur Yolluk Hesaplama Programı
 • Memur Tayin Yolluk Hesaplama
 • Öğretmen Yolluk Hesaplama Programı
 • Öğretmen Tayin Yolluk Hesaplama Programı
 • MEB Yolluk Hesaplama Programı
 • Yurt İçi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Programı
 • Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu Hesaplama Programı
 • Denetim Elemanı Yolluğu Hesaplama Programı
YOHEP (OZKANSOFT)

 

Programa Gitmek İçin Tıklayınız.