MAAŞ HESAPLAMA PROGRAMI - 2017

MAHEP v0.3a

:: Bilgi Girişi ::

Bütçe Dönemi
:
Hesaplanacak Ay
:
Görev Ünvanı
:
Göreve Başlama Tar.
:
Derece/Kademe
: /
Vergi Dilimi (%)
:
Kıdem Yılı
:
Eş Durumu
:
Çocuk Yar. (0-6/7+)
:
Top. Çoc. Say. (AGI)
:
Sendika Üyeliği
:
Oto. Kat. BES Üyeliği
:
İLKSAN Üyeliği
:
Kariyer (Uzm-Bş.Öğ.)
:
Alan (Eğitim Yılı)
:
Belleticilik Görevi
:
Taş.Ka.Kon.Yet.Gör.
:
Dil Tazminatı (1/2/3)
:
Engellilik İnd. Der.
:
Rap. Gün Sayısı (7+)
:
Ek Tazminat (28/B)
:
G. Aylar Vergi M. Top.
: TL (Yazılması zorunlu değildir.)
İcra Kesintisi
:
Nafaka Kesintisi
:
Kira Kesintisi
:
Diğer Kesintiler
:

:: NET MAAŞINIZ ::

0 TL

:: Toplamlar ::

Gelirler Toplamı
:
Kesintiler Toplamı
:
Aylık Vergi Matrahı
:
G. Aylar Vergi M. T.
:

:: Gelir Bilgileri ::

Aylık Tutar
:
Özel Hizmet Taz.
:
Ek Gösterge
:
Dil Tazminatı
:
Taban Aylık
:
Ek Taz (28/B)
:
Kıdem Aylık
:
Ek Öde. (666 KHK)
:
Yan Ödeme
:
Top.Söz.İkram.
:
Em.Kes.Karşılığı
:
Ek Tazminat
:
Gen.Sağ.Sig.Pir. (D)
:
Aile Yardımı
:
Çocuk Yardımı
:

:: Kesinti Bilgileri ::

Gelir Vergisi
:
Sendika Aidatı
:
Damga Vergisi
:
İLKSAN Aidatı
:
Emekli Keseneği (D)
:
İcra Kesintisi
:
Emekli Keseneği (K)
:
Nafaka Kesintisi
:
Malul Yas. ve Öl. (D)
:
Kira Kesintisi
:
Malul Yas. ve Öl. (K)
:
Diğer Kesintiler
:
Gen. Sağ. Sig.Pir. (D)
:
Bireysel Emek.
:
Gen. Sağ. Sig.Pir. (K)
:
Kefalet Aidatı
:

:: İşlemler ::

:: Notlar ::

 1. Burada yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
 2. Seçeneklerde değişiklik yaptıktan sonra "Hesapla" butonuna tıklayınız.

:: Yapılan Son Güncellemeler ::

 1. MAHEP v0.3a (26.06.2017): Sendika Üyeliği ve Otomatik Katılımlı BES Üyelik seçenekleri oransal olarak seçimlik hale getirildi.
 2. MAHEP v0.3 (28.08.2016): Tasarım tamamen yenilendi. BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) kesintisi için seçenek eklendi. Birden fazla Dil Tazminatı alanlar için yeni seçenekler eklendi.
 3. MAHEP v0.2b (14.09.2015): Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Tazminatlar birbirinden ayrıldı. Toplu Sözleşme ile gelen Eylül düzenlemesi maaşlara yansıtıldı.
 4. MAHEP v0.2a (30.04.2015): Üçüncü çocuk için Asgari Geçim İndirimi hesaplaması güncellendi. Küçük kodsal iyileştirmeler yapıldı.
 5. MAHEP v0.2 (19.01.2014): Eğitim Yılı-Alan kısmı 2014 düzenlemesine göre yeniden oluşturuldu. Yan Ödeme hesaplamalarındaki eksikler giderildi. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olanlar için seçenek eklendi. Çocuk Yardımı ve toplam çocuk sayısı birbirinden bağımsızlaştırıldı.

:: Özellikleri ::

 1. Öğretmen Maaş Hesaplama Programı
 2. Teknik Öğretmen Maaş Hesaplama Programı
 3. Memur Maaş Hesaplama Programı
 4. VHKİ, Sayman, Şef, Teknisyen, Hizmetli Maaş Hesaplama Programı