programlar banner
TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ!
Temmuz-Aralık dönemi için katsayılar güncellendi. (04.07.2016 - 15.05)
VERİ GİRİŞİ YAPMADAN ÖNCE!
Veri girişi yapacağınız alanın yanındaki soru işaretinin üzerine fare imlecini götürerek bilgilendirici notları okumanızı rica ederiz. Çünkü, bu notları okumadan çok sayıda mesaj atılmaktadır.

MAAŞ HESAPLAMA PROGRAMI - 2016

MAHEP v0.2b

 • :: Bilgi Girişi ::
 • Bütçe Dönemi
  :
 • Ait Olduğu Ay
  :
 • Görev Ünvanı
  :
 • Göreve Başlama Tar.
  :
 • Derece/Kademe
  /
 • Vergi Dilimi (%)
  :
 • Kıdem Yılı
  :
 • Eş Durumu
  :
 • Çocuk Yar. (0-6/7+)
  : /
 • Top. Çoc. Say. (AGI)
  :
 • Sendika Üyeliği
  :
 • İlksan Üyeliği
  :
 • Kariyer (Uzm-Bş.Öğ.)
  :
 • Eğitim Yılı-Alan
  :
 • Belleticilik Görevi
  :
 • Taş.Ka.Kon.Yet.Gör.
  :
 • Dil Tazminatı
  :
 • Sakatlık İndirimi
  :
 • Rap. Gün Sayısı (7+)
  :
 • Ek Tazminat (28/B)
  : TL
 • G. Aylar Vergi M. T.
  : TL (Yazılması zorunlu değildir)
 • İcra Kesintisi
  : TL
 • Nafaka Kesintisi
  : TL
 • Kira Kesintisi
  : TL
 • Diğer Kesintiler
  : TL
 • :: Net Maaşınız ::
 • :: Toplamlar ::
 • Gelirler Toplamı
  :
  Kesintiler Toplamı
  :
 • Aylık Vergi Matrahı
  :
  G. Aylar Vergi M. T.
  :
 • :: Gelir Bilgileri ::
 • Aylık Tutar
  :
  Özel Hizmet Taz.
  :
 • Ek Gösterge
  :
  Dil Tazminatı
  :
 • Taban Aylık
  :
  Ek Taz (28/B)
  :
 • Kıdem Aylık
  :
  Ek Öde. (666 KHK)
  :
 • Yan Ödeme
  :
  Top.Söz.İkram.
  :
 • Em.Kes.Karşılığı
  :
  Ek Tazminat
  :
 • Gen.Sağ.Sig.Pir. (D)
  :
 • Aile Yardımı
  :
 • Çocuk Yardımı
  :
 • :: Kesinti Bilgileri ::
 • Gelir Vergisi
  :
  Sendika Aidatı
  :
 • Damga Vergisi
  :
  İlksan Aidatı
  :
 • Emekli Keseneği (D)
  :
  İcra Kesintisi
  :
 • Emekli Keseneği (K)
  :
  Nafaka Kesintisi
  :
 • Malul Yas. ve Öl. (D)
  :
  Kira Kesintisi
  :
 • Malul Yas. ve Öl. (K)
  :
  Diğer Kesintiler
  :
 • Gen. Sağ. Sig.Pir. (D)
  :
  Kefalet Aidatı
  :
 • Gen. Sağ. Sig.Pir. (K)
  :