Bu ay çoğu öğretmenin vergi dilimleri %15' ten %20' lik dilime geçiyor. Bu geçiş ayı dolayısıyla maaşınızın tam doğru hesaplanması için bordronuzda yazan "Geçen Aylar Vergi Matrahı" alanındaki değeri programda "G. Aylar Vergi M. T." alanına yazmanız gerekmektedir.

MAAŞ HESAPLAMA PROGRAMI - 2015

MAHEP v0.2a

 • :: Bilgi Girişi ::
 • Bütçe Dönemi
  :
 • Ait Olduğu Ay
  :
 • Kadro Ünvanı
  :
 • Göreve Başlama Tar.
  :
 • Derece/Kademe
  /
 • Vergi Dilimi (%)
  :
 • Kıdem Yılı
  :
 • Eş Durumu
  :
 • Çocuk Yar. (0-6/7+)
  : /
 • Top. Çoc. Say. (AGI)
  :
 • Sendika Üyeliği
  :
 • İlksan Üyeliği
  :
 • Kariyer (Uzm-Bş.Öğ.)
  :
 • Eğitim Yılı-Alan
  :
 • Belleticilik Görevi
  :
 • Taş.Ka.Kon.Yet.Gör.
  :
 • Dil Tazminatı
  :
 • Sakatlık İndirimi
  :
 • Rap. Gün Sayısı (7+)
  :
 • Ek Tazminat (28/B)
  : TL
 • G. Aylar Vergi M. T.
  : TL (Yazılması zorunlu değildir)
 • İcra Kesintisi
  : TL
 • Nafaka Kesintisi
  : TL
 • Kira Kesintisi
  : TL
 • Diğer Kesintiler
  : TL
 • :: Net Maaşınız ::
 • :: Toplamlar ::
 • Gelirler Toplamı
  :
  Kesintiler Toplamı
  :
 • Aylık Vergi Matrahı
  :
  G. Aylar Vergi M. T.
  :
 • :: Gelir Bilgileri ::
 • Aylık Tutar
  :
  ÖHT-Kariyer
  :
 • Ek Gösterge
  :
  ÖHT-Sın.Ünv.Der.
  :
 • Taban Aylık
  :
  ÖHT-Alan
  :
 • Kıdem Aylık
  :
  Dil Tazminatı
  :
 • Yan Ödeme
  :
  Ek Taz (28/B)
  :
 • Em.Kes.Karşılığı
  :
  Ek Ödeme(666 KHK)
  :
 • Gen.Sağ.Sig.Pir. (D)
  :
  Top.Söz.İkram.
  :
 • Aile Yardımı
  :
 • Çocuk Yardımı
  :
 • :: Kesinti Bilgileri ::
 • Gelir Vergisi
  :
  Sendika Aidatı
  :
 • Damga Vergisi
  :
  İlksan Aidatı
  :
 • Emekli Keseneği (D)
  :
  İcra Kesintisi
  :
 • Emekli Keseneği (K)
  :
  Nafaka Kesintisi
  :
 • Malul Yas. ve Öl. (D)
  :
  Kira Kesintisi
  :
 • Malul Yas. ve Öl. (K)
  :
  Diğer Kesintiler
  :
 • Gen. Sağ. Sig.Pir. (D)
  :
  Kefalet Aidatı
  :
 • Gen. Sağ. Sig.Pir. (K)
  :