programlar banner

MAAŞ HESAPLAMA PROGRAMI - 2016

MAHEP v0.2b

 • :: Bilgi Girişi ::
 • Bütçe Dönemi
  :
 • Ait Olduğu Ay
  :
 • Görev Ünvanı
  :
 • Göreve Başlama Tar.
  :
 • Derece/Kademe
  /
 • Vergi Dilimi (%)
  :
 • Kıdem Yılı
  :
 • Eş Durumu
  :
 • Çocuk Yar. (0-6/7+)
  : /
 • Top. Çoc. Say. (AGI)
  :
 • Sendika Üyeliği
  :
 • İlksan Üyeliği
  :
 • Kariyer (Uzm-Bş.Öğ.)
  :
 • Eğitim Yılı-Alan
  :
 • Belleticilik Görevi
  :
 • Taş.Ka.Kon.Yet.Gör.
  :
 • Dil Tazminatı
  :
 • Sakatlık İndirimi
  :
 • Rap. Gün Sayısı (7+)
  :
 • Ek Tazminat (28/B)
  : TL
 • G. Aylar Vergi M. T.
  : TL (Yazılması zorunlu değildir)
 • İcra Kesintisi
  : TL
 • Nafaka Kesintisi
  : TL
 • Kira Kesintisi
  : TL
 • Diğer Kesintiler
  : TL
 • :: Net Maaşınız ::
 • :: Toplamlar ::
 • Gelirler Toplamı
  :
  Kesintiler Toplamı
  :
 • Aylık Vergi Matrahı
  :
  G. Aylar Vergi M. T.
  :
 • :: Gelir Bilgileri ::
 • Aylık Tutar
  :
  Özel Hizmet Taz.
  :
 • Ek Gösterge
  :
  Dil Tazminatı
  :
 • Taban Aylık
  :
  Ek Taz (28/B)
  :
 • Kıdem Aylık
  :
  Ek Öde. (666 KHK)
  :
 • Yan Ödeme
  :
  Top.Söz.İkram.
  :
 • Em.Kes.Karşılığı
  :
  Ek Tazminat
  :
 • Gen.Sağ.Sig.Pir. (D)
  :
 • Aile Yardımı
  :
 • Çocuk Yardımı
  :
 • :: Kesinti Bilgileri ::
 • Gelir Vergisi
  :
  Sendika Aidatı
  :
 • Damga Vergisi
  :
  İlksan Aidatı
  :
 • Emekli Keseneği (D)
  :
  İcra Kesintisi
  :
 • Emekli Keseneği (K)
  :
  Nafaka Kesintisi
  :
 • Malul Yas. ve Öl. (D)
  :
  Kira Kesintisi
  :
 • Malul Yas. ve Öl. (K)
  :
  Diğer Kesintiler
  :
 • Gen. Sağ. Sig.Pir. (D)
  :
  Kefalet Aidatı
  :
 • Gen. Sağ. Sig.Pir. (K)
  :