EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ HESAPLAMA PROGRAMI EMIHEP v0.5
Güncel Oran: %22,72
 1. Burada yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Sistemin kullanımı sırasında yanlış veya eksik bilgi girilmesi sonucu oluşabilecek hesaplama hatalarından ya da sistemde oluşabilecek teknik hatalardan sitemiz sorumlu değildir.
 2. "Bilgi Girişi" alanındaki seçim ve veri girişi alanlarında değişiklik yaptıktan sonra tekrar "Hesapla" butonuna tıklayınız.
 3. Program, 01.10.2008 tarihinden önce işe başlayan öğretmenler ve diğer devlet memurları için hazırlanmıştır.
 1. EMIHEP v0.5 (01/05/2024): Sistemin altyapısı yeniden geliştirildi. Bununla beraber performans iyileştirmeleri ve bazı ek güncellemeler yapıldı. Görsel arayüzde mobil uyumlu olacak şekilde yeniden tasarlandı.
 2. EMIHEP v0.4a (10/05/2023): Emeklilik Tazminatı (Emekli Yolluğu/Harcırah) için hesaplama özelliği eklendi.
 3. EMIHEP v0.4 (01/09/2021): Tüm altyapı ve tasarım yeniden oluşturuldu. Sisteme yeni ünvanlar eklendi. Artık 39 ünvanda hesaplama yapabilirsiniz.
 4. EMIHEP v0.3 (14/02/2016): Görsel iyileştirmeler yapıldı.
 5. EMIHEP v0.2 (26/01/2015): Ünvan seçimi eklendi. Ek Gösterge değeri elle girilebilir hale getirildi.
 1. Emekli Maaşı Hesaplama Programı
 2. Emekli İkramiyesi Hesaplama Programı
 3. Öğretmen Emekli Maaşı Hesaplama Programı
 4. Öğretmen Emekli İkramiyesi Hesaplama Programı
 5. Program aşağıdaki 250 farklı ünvan için hesaplama yapabilmektedir:
  1. Hukuk Müşaviri, Ambar Memuru, Anketör, Antrenör, Araştırma Görevlisi, Araştırmacı, Arkeolog, Arşiv Memuru, Asistan, Aşçı, Avukat, Ayniyat Memuru, Ayniyat Saymanı, Bahçıvan, Bakanlık Maarif Başmüfettişi, Bakanlık Maarif Müfettişi, Bakıcı Anne, Bakteriyolog, Başasistan, Başimam-Hatip, Başkomiser, Başmüezzin, Başmüfettiş, Başmühendis, Başvaiz, Bekçi (YH), Berber, Bilet Kontrol Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Biyolog, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Bölge Plancısı, Cezaevi Katibi, Cezaevi Müdürü, Cezaevi Tabibi, Çağrı Karşılama Memuru, Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Çocuk Bakıcısı, Çocuk Eğiticisi, Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Gelişimcisi, Çözümleyici, Dağıtıcı, Daire Başkanı, Daire Tabibi, Daktilograf, Defterdarlık Uzmanı, Defterdarlık Uzman Yardımcısı, Dekoratör, Desinatör, Dil ve Konuşma Terapisti, Din Görevlisi, Diş Tabibi, Diyetisyen, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Ebe, Eczacı, Eğitim Görevlisi, Eğitim Müfettişi, Eğitim Müfettiş Yardımcısı, Eğitim Uzmanı, Ekonomist, Emanet Memuru, Emniyet Amiri, Enstitü Sekreteri, Fakülte Sekreteri, Fizikçi, Fizikoterapist, Fizyoterapist, Folklor Araştırmacısı, Fotoğrafçı, Garson, Gassal, Gelir Uzmanı, Gelir Uzman Yardımcısı, Gemi Adamı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Gişe Memuru, Grafiker, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hayvan Kesicisi, Hemşire, Heykeltraş, Hidrobiyolog, Hidrolog, Hizmetli, Hukuk Müşaviri, İcra Başmüdürü, İcra Katibi, İcra Müdürü, İcra Müdür Yardımcısı, İç Denetçi, İç Mimar, İdare Memuru, İdari İşler Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İl Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, İlçe Müftüsü, İmam-Hatip, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memuru, İstatistikçi, İş Başmüfettişi, İş Müfettişi, İş Müfettiş Yardımcısı, İş ve Meslek Danışmanı, İş ve Uğraşı Terapisti, İşaret Dili Tercümanı, İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu, İtfaiye Eri, İtfaiye Müdürü, İtfaiye Şube Müdürü, Jeofizikçi, Jeolog, Jeomorfolog, Kadastro Teknisyeni, Kaloriferci, Kameraman, Kaptan, Kimyager (SH), Kimyager (TH), Kitap Patoloğu, Komiser, Komiser Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Kuran Kursu Başöğreticisi, Kuran Kursu Uzman Öğreticisi, Kuran Kursu Öğreticisi, Kütüphaneci, Laborant, Maarif Müfettişi, Makinist, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, Matbaacı (GİH), Matbaacı (YH), Matematikçi, Memur, Milli Eğitim Uzmanı, Milli Eğitim Uzman Yardımcısı, Mimar, Muayene Memuru, Muhabir, Muhafaza Memuru, Muhasebeci, Murakıp, Musahhih, Mübaşir, Müdür, Müdür Yardımcısı, Müezzin-Kayyım, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı, Mühendis, Mütercim, Müze Araştırmacısı, Müze Memuru, Odyolog, Orman Muhafaza Memuru, Öğretim Görevlisi/Okutman, Ölçü ve Ayar Memuru, Pedagog, Perfüzyonist, Peyzaj Mimarı, Pilot, Polis Memuru, Profesör, Programcı, Psikolog, Radyoterapist, Redaktör, Rehber, Restoratör, Sağlık Fizikçisi, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Sanat Tarihçisi, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Satış Memuru, Sayman, Saymanlık Müdürü, Saymanlık Müdür Yardımcısı, Sekreter, Sivil Savunma Uzmanı, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Şef, Şehir Bölge Plancısı, Şehir Plancısı, Şoför, Şube Müdürü, Tabip, Tahsildar, Tebligat Memuru, Teknik Ressam, Tekniker, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Tercüman, Terzi, Tesis Müdürü, Tıbbi Teknolog, Topoğraf, Turizm Araştırmacısı, Usta Öğretici, Uzman, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Uzman Eczacı, Uzman İmam-Hatip, Uzman Tabip, Uzman Vaiz, Üniversite Genel Sekreteri, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı, Vaiz, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veznedar, Yazı İşleri Müdürü, Yönetmen, Yurt Müdürü, Yurt Müdür Yardımcısı, Yurt Yönetim Memuru, Yüksekokul Sekreteri, Zabıt Katibi, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta Memuru, Zabıta Müdürü, Zabıta Şube Müdürü
 6. Emeklilik Tazminatı (Emekli Yolluğu/Harcırah) Hesaplama Programı

OZKANSOFT, resmi bir kurum olmayıp buradaki bilgilerde resmi nitelik taşımamaktadır. Hesaplamalarınızda tereddüt yaşamanız durumunda lütfen kurumunuza danışınız.

Site hakları OZKANSOFT'a ait olup dilediği zaman sitenin faaliyetlerini haber vermeksizin sonlandırabilir.

Görüş ve önerileriniz için bize ulaşabilirsiniz.

+

Page loaded in 9.145 milliseconds